อุปกรณ์สำหรับเครื่องดนตรี
Website Banner
 
 
                                                           

                                                    ปิ๊คอัพสำหรับกีตาร์
                                  Guitar Pickups                           

                     Suhr Classic T bridge                                   Suhr Classic T neck                           

                    Suhr DSV black color                                   Suhr DSV white color                           

                     Suhr DSV zebra color                             Suhr SSV/SSH black color                           

                 Suhr SSV/SSH gold color                          Suhr SSV/SSH nickel color


      
                          

                Suhr SSV/SSH white color                        Suhr SSV/SSH zebra color
   


                          
    

                          Suhr Single-coil                                           Suhr S90

    

                      ซี (คาปาซิเตอร์) สำหรับปรับแต่งเสียงกีตาร์
                                           Capacitors


                 

                       

                                     Jupitor Capacitor


                        

                                  Orange Drop Capacitor
                                                     
สายแจ๊ค & Jumper


                

         G&H  Right Angle                Amphinol
ปลั๊ก AC

Current Pageid = 20